Thu. Dec 12th, 2019

ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറെ പിരിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കുമോ ?

സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ജോലിയാണ് ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളത്, കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ നയ രൂപീകരണവും നടപ്പാക്കലും അവരുടെ പ്രധാന ചുമതലയാണ്.
ഇന്ത്യൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്തംഭമായി ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണക്കാക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഭാഗമായ അടിത്തട്ടിലുള്ള നയം നടപ്പാക്കാനാണ്‌ അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ഇത് ഒരു ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ , സർക്കാരിന്റെ സ്കീമുകൾ / പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ, പോളിസി നടപ്പാക്കൽ എന്നിവയിൽ വളരെയേറെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് .

പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറുടെ പ്രധാന ജോലി എന്നത് സർക്കാർ നയങ്ങൾ
ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ്, അതായതു എസ്ഡിഎം, എ‌ഡി‌എം, ഡി‌എം, ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങളും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുക, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് സാധാരണ ഒരു ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

എന്നാൽ കഴിവില്ലായ്മയുടെയും പ്രകടനത്തിൻറെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവകാശവും സർക്കാരിനുണ്ട്.
അടുത്ത കാലത്തായി, ഐ‌എ‌എസ്, ഐ‌പി‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ കഴിവുകേടും മികവില്ലായ്മയും വർധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സസ്പെൻഷൻ, പിരിച്ചുവിടൽ തുടങ്ങിയവയുടെ മാനദണ്ഡം അതുകൊണ്ടു തന്നെ സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിച്ചു വരികയാണ്

ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമീപകാല പരാതികളും നടപടികളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.

2015 ലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നൂറോളം ഐ എ എസ് ഓഫിസർമാർ അഴിമതി കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അവരിൽ പലരും അഴിമതിക്ക് കൂട്ട് നിന്നതിന്റെ പേരിൽ സി ബി ഐ യുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുമാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ രേഖകൾ പ്രകാരം, 1,800 ലധികം ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ‌ അവരുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ‌ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ‌ മന പൂർ‌വ്വം മുടക്കം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2016 – അഴിമതിക്കാരായ ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു . ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ നിർദ്ദേശവും സഹായ രേഖകളും ഇല്ലാതെ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി തേടുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അഭ്യർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പേഴ്‌സണൽ മന്ത്രാലയം (ഡിഒപിടി) അനുമതി കൊടുത്തു.

2017 – കൽക്കരി കുംഭകോണക്കേസിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുൻ സെക്രട്ടറിയും മറ്റ് ചില ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. പേഴ്‌സണൽമന്ത്രാലയം ഐ‌എ‌എസിൽ നിന്നുള്ള 24 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 381 ഗ്രൂപ്പ് എ സർവീസ് ഓഫീസർമാരെയും പിരിച്ചു വിട്ടതായും യും പ്രതിഫലം വെട്ടിക്കുറച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, മന്ത്രിസഭയുടെ നിയമന സമിതി കുറച്ച് ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതിന് പിരിച്ചുവിട്ടു.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 311 , യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലുള്ള സിവിൽ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ പിരിച്ചുവിടൽ, നീക്കംചെയ്യൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
ആർട്ടിക്കിൾ 311 അനുസരിച്ച്, യൂണിയന്റെ സിവിൽ സർവീസിലോ അഖിലേന്ത്യാ സേവനത്തിലോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സിവിൽ സർവീസിലോ അംഗമായോ യൂണിയന് കീഴിലോ സിവിൽ തസ്തികയിലോ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയും ഒരു അതോറിറ്റി പിരിച്ചുവിടുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ലമാത്രമല്ല, തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയും ആ ചാർജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേൾക്കാൻ ന്യായമായ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്ത ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമല്ലാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒരാളെ പിരിച്ചുവിടുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ റാങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

സാധാരണയായി, ഒരു ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസരം രണ്ടുതവണ ലഭ്യമാകും – അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലും പിന്നീട് പിരിച്ചുവിടൽ ഘട്ടത്തിലും. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഭരണഘടനാപരമായ (42-ാം ഭേദഗതി നിയമം, 1976) വഴി മാറ്റി, അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം, അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്താക്കൽ, നീക്കം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ശിക്ഷ നൽകും.

കേന്ദ്ര സിവിൽ സർവീസസ് / അഖിലേന്ത്യാ സർവീസിലെ നിർജ്ജീവമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബ്യൂറോക്രസിയുടെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും ആക്കുന്നതിന്, സി‌സി‌എസിന്റെ റൂൾ 48 (പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ, 1972) ന്റെ എഫ്ആർ 56 (ജെ) പ്രകാരവും റൂൾ 16 (3) പ്രകാരമുള്ള ആനുകാലിക അവലോകനം നടത്താൻ സർക്കാർ അടുത്തിടെ എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *